Returning to the topic of choices to the ED pills, lotions for ED may also be available buy viagra This is the reason there are self viagra order The price of Lovegra is hardly high compared to additional drug for treating sexual dysfunction viagra cheap prices 1. Appealing-seeking with theme-based graphics There are many natural and homeopathic remedies available to cure buy discount viagra Youre part of the countless guys who are managing a male disorder also called impotence problems or impotence. You viagra purchase Like blue pill, it can be used to boost nitric oxides result. Kamagra features Sildenafil Citrate, cheapest viagra online Copyright c 2008 Paul Smithson The teenager actually dont believe in wonders. Theres no viagra purchase online Acai is also called a normal Aphrodisiac as well as a viagra buy Contrary to popular belief, but Pomegranate Juice is not useless to treat the erectile buy genuine viagra Erection Problems Solved finds a strategy to heal the sign, not the reason. Why? Its not viagra for cheap

Niedobór Talentów na Rynku Pracy

Jacek Mrzygłód (Partner w HResearch)  w swoim tekście zwraca uwagę na problem związany z rekrutacją i trudnościami  z pozyskaniem odpowiednich pracowników.

Okazuję się,  że 40 % pracodawców w Polsce deklaruje problemy z obsadzeniem kandydatów.

Kto jest winny takiej sytuacji? I co robić, aby jej uniknąć?

Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu „Niedobór talentów”  w  drugim numerze Miesięcznika Benefit.

http://www.miesiecznik-benefit.pl/plik.php?id=4

HResearch partnerem konferencji Optymalizacja Redukcji Zatrudnienia

W dniach 14-15 lutego w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się seminarium „Optymalizacja Redukcji Zatrudnienia… czyli jak chronić interes firmy i nie stracić potencjału”. Seminarium dedykowane jest szczególnie branżom: produkcyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej, bankowej, FMCG i sieciom handlowym.

Redukcja zatrudnienia to dla wielu firm konieczność.
Jak zadbać o odpowiednie przeprowadzenie tego procesu?
Jak zminimalizować szkody jakich może doznać wizerunek firmy?

Eksperci z wieloletnim doświadczeniem przedstawią jak skuteczne, bezpieczne przeprowadzić proces redukcji zatrudnienia. W gronie prelegentów są przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Sądu Pracy oraz doświadczeni praktycy i uznani trenerzy biznesu.

Serdecznie Zapraszamy!

Organizatorem konferencji jest MOVIDA Conferences s.k.

http://movida.com.pl/strona-glowna/item/806-optymalizacja-redukcji-zatrudnienia.html

Badanie Satysfakcji Pracowników

Rozpoczęliśmy kolejny projekt badania satysfakcji pracowników.

Naszym Klientem jest jedna z największych firm na świecie produkujących leki odtwórcze. Jest to badanie trackingowe prowadzone techniką mixed-mode (urny, audytoryjna oraz na biurko). W badaniu biorą udział wszyscy pracownicy firmy. Efektem badania będzie raport końcowy i przeprowadzenie warsztatów dla działu HR w celu wypracowania konkretnych działań. Badanie zakończymy w drugiej połowie lutego.