Returning to the topic of choices to the ED pills, lotions for ED may also be available buy viagra This is the reason there are self viagra order The price of Lovegra is hardly high compared to additional drug for treating sexual dysfunction viagra cheap prices 1. Appealing-seeking with theme-based graphics There are many natural and homeopathic remedies available to cure buy discount viagra Youre part of the countless guys who are managing a male disorder also called impotence problems or impotence. You viagra purchase Like blue pill, it can be used to boost nitric oxides result. Kamagra features Sildenafil Citrate, cheapest viagra online Copyright c 2008 Paul Smithson The teenager actually dont believe in wonders. Theres no viagra purchase online Acai is also called a normal Aphrodisiac as well as a viagra buy Contrary to popular belief, but Pomegranate Juice is not useless to treat the erectile buy genuine viagra Erection Problems Solved finds a strategy to heal the sign, not the reason. Why? Its not viagra for cheap

Archive for Badania HR

Projekt Badawczo-Konsultingowy Dla Firmy Branży Chemicznej

W styczniu 2013 r. zakończyliśmy projekt badawczo-konsultingowy, którego celem było określenie czynników wpływających za zadowolenie, identyfikacja przeszkód w pracy. Dodatkowym elementem tego wieloetapowego projektu była próba nakreślenia charakterystyki kultury organizacyjnej, co było dla nas nie lada wyzwaniem: firma posiada liczna oddziały zlokalizowane w całej Polsce o różnej historii i do niedawna obowiązujących w nich odmiennych zwyczajach.

Przed nami jeszcze przeprowadzenie całodniowego warsztatu, podczas którego omówione zostaną wyniki projektu, wypracowany będzie action-plan. Celem nadrzędnym zmian będzie poprawa wskaźników biznesowych firmy.

Human Performance Improvement – systemowe podnoszenie efektywności pracowników

Działania performance management coraz częściej wykorzystywany jest w działach HR. Wynika to w dużej mierze z konieczności mierzenia głównych procesów i działań HR-owych. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, ale jednym z najmocniejszych motorów do zwiększania efektywności pracowników jest obecna sytuacja rynkowa przedsiębiorstw. Dlatego HResearch oferuje usługę audytu oraz planowania rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie efektywności pracowników, zwaną w skrócie HPI.

.

Human Performance Improvement jest praktycznym sposobem myślenia ukierunkowanego na poprawę efektywności pracowników poprzez identyfikacje i wyeliminowanie barier jakie mogą powodować zaniżoną wydajność pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem w portalu HRNews, z którym piszemy o HPI: http://www.hrnews.pl/HRSupportArticle.aspx?id=89. O usłudze piszemy również na stronie http://hresearch.pl/konsulting/human-performance-improvement/

Zachęcamy również do subskrybowania naszego newslettera – otrzymacie Państwo bezpłatnie dostęp do płatnych zasobów portalu HRNews.

Co HR-owcy planuj robi podczas swojego urlopu?

Lato w pełni. W większości firm to sezon urlopowy – ale czy we wszystkich? Kto głównie korzysta z lata do brania urlopów? Czy pracownicy otrzymują dofinansowanie do wczasów?  Czy sami HR-owcy jadą na wakacje i co będą robić?

Wspólnie z portalem HRNews przygotowaliśmy badania dzięki którym chcielibyśmy uzyskać na powyższe (i inne) pytania. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiego kwestionariusza. Wyniki badania będą opublikowane na portalu HRNews.

Link do badania: http://urlop-urlop.questionpro.com/

Wieloetapowy projekt badań satysfakcji pracowników

Projekt dla koncernu farmaceutycznego specjalizującego się w terapii płynnej i żywieniu klinicznym obejmować będzie analizę dokumentów i materiałów, wywiady pogłębione (oraz debrief) jak również etap ilościowy techniką on-line. Dodatkowo przygotowany będzie DataViewer, który umożliwi automatyczne generowanie wykresów i porównań.

Badanie Satysfakcji Pracowników

Rozpoczęliśmy kolejny projekt badania satysfakcji pracowników.

Naszym Klientem jest jedna z największych firm na świecie produkujących leki odtwórcze. Jest to badanie trackingowe prowadzone techniką mixed-mode (urny, audytoryjna oraz na biurko). W badaniu biorą udział wszyscy pracownicy firmy. Efektem badania będzie raport końcowy i przeprowadzenie warsztatów dla działu HR w celu wypracowania konkretnych działań. Badanie zakończymy w drugiej połowie lutego.

Projekt badawczy dla firmy farmaceutycznej

Dla jednej z największych firm farmaceutycznej (należącej do top 20 na świecie, zatrudniającej 14 000 pracowników) przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy badanie na wszystkich pracownikach w Polsce.

Z uwagi na konieczność dostarczenia wyników w bardzo krótkim czasie, udało się nam przygotować i przeprowadzić badanie, jak również opracować raport finalny (w dwóch językach) w ciągu 7 dni!

Projekt konsultingowo-badawczy dla Huawei

Rozpoczęliśmy zaawansowany pod kątem analiz HR-owy projekt dla jednego z największych na świecie koncernów branży Telecom/IT – firmy Huawei. Projekt składa się z kilku modułów, obejmując zarówno zaawansowaną analizę wybranych aspektów otoczenia, jak również badania ilościowego.

Projekt badawczy dla Imperial Tobacco Polska S.A.

Rozpoczęliśmy HR-owy projekt badawczy dla Imperial Tobacco, jednego z największych producentów wyrobów tytoniowych na świecie.

Badanie dla firmy konsultingu HR-owego Inwenta

Dzisiaj rozpoczynamy projekt badawczy dla firmy z obszaru HR. Naszym klientem jest firma Inwenta, która specjalizuje się w rekrutacji oraz w nowoczesnych rozwiązaniach HR.

Projekt ma charakter targetowanego badania on-line. Wyniki badania będą służyć optymalizacji usług HR-owych firmy Inwenta.

Badania na temat motywacji w szkoleniach e-lerningowych

Pierwsze w Polsce Badania na temat motywacji w szkoleniach e-lerningowych już przeprowadzone. Celem badania było poznanie czynników wpływających na motywację wewnętrzną kursantów, a także poznanie jak oceniany jest e-learning (charakteryzujący się dużą interaktywnością i konwencją serialową). Wyniki zostały zaprezentowane na międzynarodowej konferencji EDUCA w Berlinie w dniach 1 – 3 grudnia 2010 roku.

Więcej: http://hrstandard.pl/2010/12/15/motywacja-w-e-learningu-wyniki-badania/