Returning to the topic of choices to the ED pills, lotions for ED may also be available buy viagra This is the reason there are self viagra order The price of Lovegra is hardly high compared to additional drug for treating sexual dysfunction viagra cheap prices 1. Appealing-seeking with theme-based graphics There are many natural and homeopathic remedies available to cure buy discount viagra Youre part of the countless guys who are managing a male disorder also called impotence problems or impotence. You viagra purchase Like blue pill, it can be used to boost nitric oxides result. Kamagra features Sildenafil Citrate, cheapest viagra online Copyright c 2008 Paul Smithson The teenager actually dont believe in wonders. Theres no viagra purchase online Acai is also called a normal Aphrodisiac as well as a viagra buy Contrary to popular belief, but Pomegranate Juice is not useless to treat the erectile buy genuine viagra Erection Problems Solved finds a strategy to heal the sign, not the reason. Why? Its not viagra for cheap

Archive for Raporty HR

Niedobór Talentów na Rynku Pracy

Jacek Mrzygłód (Partner w HResearch)  w swoim tekście zwraca uwagę na problem związany z rekrutacją i trudnościami  z pozyskaniem odpowiednich pracowników.

Okazuję się,  że 40 % pracodawców w Polsce deklaruje problemy z obsadzeniem kandydatów.

Kto jest winny takiej sytuacji? I co robić, aby jej uniknąć?

Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu „Niedobór talentów”  w  drugim numerze Miesięcznika Benefit.

http://www.miesiecznik-benefit.pl/plik.php?id=4

Pracownicy Sektora Publicznego Boj si Pracy w Firmach Prywatnych?

Rządy wielu krajów europejskich obniżają wydatki, zamrażane są płace pracownikom w administracji państwowej (lub wynagrodzenia są renegocjowane ze związkami zawodowymi). W Polsce słyszy się coraz częściej o konieczności racjonalizacji zatrudnienia w urzędach państwowych – co może oznaczać redukcje zatrudnienia. Co to oznacza dla pracowników?

Że muszą szukać pracy w sektorze prywatnym. Zatrudnienie w sektorze państwowym do tej pory uznawane było za jedno z najbardziej stabilnych (oprócz służb mundurowych oraz państwowych szkół wyższych). Nie wiemy czy w Polsce nastąpi redukcja zatrudnienia o której piszą niektóre media. Niestety, do tej pory nie ma opublikowanych badań o odczuciach pracowników administracji państwowej czujących się zagrożonych zwolnieniem. Nie wiemy też, na ile pracodawcy byliby skłonni zatrudniać pracowników którzy mają staż w administracji państwowej.

Dlatego chcielibyśmy zaprezentować wyniki badań, jakie były przeprowadzone wśród urzędników w Wielkiej Brytanii, którzy stoją w obliczu zapowiedzianych zwolnień w sektorze państwowym (przewiduje się, iż dotknie to ok. 500 tys. pracowników).

I tak, w badaniu prowadzonym wśród pracowników administracji w Wielkiej Brytanii, 44% z przebadanych chciałoby zostać w administracji do końca swojej kariery zawodowej, natomiast podobny odsetek nie wstrzymywałby się przed zmianą pracodawcy. Między 30% a 39% z pracowników administracji ma obawy co do swoich umiejętności (w razie gdyby musieli szukać pracy w sektorze prywatnym). 50% ma obawy związane z planowanym rządowym planem analizy wydatków (Comprehensive Spending Review). 23% pracowników spodziewa się zwolnień bądź większego obciążenia pracą.

Więcej na: http://www.hrmagazine.co.uk

Badanie manager

W maju i czerwcu tego roku firma Towers Watson przeprowadziła badania na 1176 managerach HR odpowiadających za zarządzanie wynagrodzeniami, benefitami oraz zarządzaniem talentami. Badanie objęło firmy z obu Ameryk, Europy, Azji i Australii.

Jednym z ciekawszych wniosków jest konieczność przygotowania takich systemów motywacyjnych, które z jednej strony będą atrakcyjne dla pracowników, ale jednocześnie na tyle elastyczne by móc przetrwać 1 pełen cykl makroekonomiczny.

Więcej informacji: www.worldatwork.org

Starzenie si pracownik

Opublikowany we wrześniu 2010 raport nt. starzenia się pracowników w Anglii daje wiele do myślenia – jak w Polsce przygotowani jesteśmy na fakt, iż nasze społeczeństwo się starzeje?

14% managerów firm z Anglii twierdzi, że ich organizacje przygotowane do sytuacji w przyszłości, kiedy to znacznie zwiększał się będzie wiek zatrudnionych pracowników. 34% uważa, że temat starzejącej się siły
roboczej nie istnieje w spotkaniach zarządów.

Więcej: http://www.managers.org.uk

Zaangaowanie pracownik

Badania zaangażowania pracowników to pierwszy krok by nim zarządzać. Ważny – bo aż 85% spośród 150 badanych firm w Europie przez Hewitt Associates prowadziło takie badanie w ostatnich dwóch latach i aż 65% w ostatnich dwunastu miesiącach. Natomiast tylko 16% z nich przyznaje że zaangażowanie pracowników wzrosło.

Taka sytuacja może mieć przyczyny w małym wykorzystaniu często praktycznych informacji, które zamiast być wykorzystane w codziennej pracy działów HR, są odkładane na półkę. Co jest więc czynnikiem sukcesu – jak zwiększyć zaangażowanie pracowników?

Prognozy zatrudnienia IV kwarta roku

Prognozy zatrudnienia wg. Barometru firmy Manpower na IV kwartał 2010 roku są dość optymistyczne.

Prognoza zatrudnienia netto we wszystkich 6 badanych regionach Polski jest in plus. Największy optymizm panuje w firmach regionu Południowego a najmniejszy Północnego.

Sektor instytucji publicznych deklaruje 30% wzrost zatrudnienia. Najmniejszy wzrost zatrudnienia respondenci badania spodziewają się w sektorze Restauracje/Hotele.

Więcej informacji: www.manpower.pl

Work-life balance

Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym (work-life balance) jest w USA zaburzona – tak wynika z opublikowanego dzisiaj badania przeprowadzonego na grupie 1043 Amerykanów – uważa tak aż 89% respondentów, a aż 54% spośród nich określa brak równowagi jako znaczny.

Więcej: http://www.shrm.org/Publications/HRNews/Pages/WorkLifeOffKilter.aspx