Returning to the topic of choices to the ED pills, lotions for ED may also be available buy viagra This is the reason there are self viagra order The price of Lovegra is hardly high compared to additional drug for treating sexual dysfunction viagra cheap prices 1. Appealing-seeking with theme-based graphics There are many natural and homeopathic remedies available to cure buy discount viagra Youre part of the countless guys who are managing a male disorder also called impotence problems or impotence. You viagra purchase Like blue pill, it can be used to boost nitric oxides result. Kamagra features Sildenafil Citrate, cheapest viagra online Copyright c 2008 Paul Smithson The teenager actually dont believe in wonders. Theres no viagra purchase online Acai is also called a normal Aphrodisiac as well as a viagra buy Contrary to popular belief, but Pomegranate Juice is not useless to treat the erectile buy genuine viagra Erection Problems Solved finds a strategy to heal the sign, not the reason. Why? Its not viagra for cheap

Appraisal-Pro
 • System ocen okresowych Appraisal-Pro

  Czym jest usługa?

  Nasza usługa Appraisal-Pro polega na zaprojektowaniu i wdrożeniu efektywnego i dopasowanego do specyfiki firmy systemu ocen pracowniczych, które jest przejrzysty i funkcjonalny zarówno dla kadry menedżerskiej jak i pracowników firmy oraz w pełni wpiera realizację celów strategicznych organizacji. Nasze podejście wyróżnia kompleksowa analiza struktury organizacyjnej, strategii biznesowej oraz najważniejszych procesów biznesowych realizowanych w organizacji w celu powiązania indywidualnych osiągnięć pracownika z efektywnością całej organizacj.

  Posiadane kompetencje i doświadczenie dają nam możliwość zaproponowania państwu rozwiązań uwzgledniających modele kompetencyjne, system zarządzania opartego o cele (MBO), oceny 180 i 360 stopni, oraz zrównoważonej karty wyników (balanced scorecard) służącej do kompleksowej oceny efektywności organizacji.

  Korzyści:

  W zależności od sytuacji w firmie, zaangażowanie naszych konsultantów może być elastycznie dostosowane do potrzeb: od przeglądu systemu ocen i jego drobnych modyfikacji, aż po pełne zaprojektowanie od początku oraz jego wdrożenie.

  Ważnym elementem powodzenia wdrożenia każdego nowego systemu ocen jest pozyskanie pozytywnego nastawienia pracowników. Nasi konsultanci dokonają analizy oporów wobec zmian oraz przygotują odpowiednie środki zaradcze. Dodatkowo, przygotowany może zostać plan komunikacji (promocji) systemu ocen wraz z niezbędnymi materiałami.

  Czas trwania projektu: 6-8 tygodni