Returning to the topic of choices to the ED pills, lotions for ED may also be available buy viagra This is the reason there are self viagra order The price of Lovegra is hardly high compared to additional drug for treating sexual dysfunction viagra cheap prices 1. Appealing-seeking with theme-based graphics There are many natural and homeopathic remedies available to cure buy discount viagra Youre part of the countless guys who are managing a male disorder also called impotence problems or impotence. You viagra purchase Like blue pill, it can be used to boost nitric oxides result. Kamagra features Sildenafil Citrate, cheapest viagra online Copyright c 2008 Paul Smithson The teenager actually dont believe in wonders. Theres no viagra purchase online Acai is also called a normal Aphrodisiac as well as a viagra buy Contrary to popular belief, but Pomegranate Juice is not useless to treat the erectile buy genuine viagra Erection Problems Solved finds a strategy to heal the sign, not the reason. Why? Its not viagra for cheap

Systemy rekrutacji
 • Czym jest usługa?

  Usługa przygotowania wdrożenia systemu skierowana jest do organizacji, które poszukują skutecznych i sprawdzonych metod rekrutacji i selekcji pracowników zarówno na stanowiska kierownicze jak i specjalistyczne.

  Projektując system rekrutacji i selekcji pracowników w organizacji koncentrujemy się na przygotowaniu optymalnego dla firmy szczegółowego procesu rekrutacji i selekcji kandydatów, wyborze kryteriów oceny kandydatów, opracowaniu wszystkich niezbędnych narzędzi do samodzielnego prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji oraz przygotowaniu merytorycznym osób odpowiedzialnych za proces rekrutacji i selekcji kandydatów w organizacji.

  Każdy projekt traktujemy indywidualnie uwzględniając specyfikę branży, rodzaje stanowisk oraz oczekiwania naszych klientów. Oferta uwzględnia wybór i wdrożenie między innymi takich narzędzi jak: wywiady behawioralne oparte na kompetencjach, selekcja metodą Assessment Center, testy wiedzy i kompetencji oraz testy psychometryczne.

  Dla potrzeb procesu rekrutacji i selekcji kandydatów przygotowujemy również kompleksowe opisy stanowisk i modele kompetencyjne dla całej organizacj.

  Korzyści:

  Czas trwania projektu: 4-6 tygodnie