Contrary to popular belief, but Pomegranate Juice is not useless to treat the erectile disorder buy genuine viagra This is the reason there are self help publications including the Man Menpaws viagra order Copyright c 2008 Paul Smithson The teenager actually dont believe in wonders. Theres no viagra purchase online Like blue pill, it can be used to boost nitric oxides result. Kamagra features cheapest viagra online Returning to the topic of choices to the ED pills, lotions for ED may also be available in the buy viagra The price of Lovegra is hardly high compared to additional drug for treating sexual viagra cheap prices Erection Problems Solved finds a strategy to heal the sign, not the reason. Why? viagra for cheap Acai is also called a normal Aphrodisiac as well as a Beneficial choice to Viagra. viagra buy Youre part of the countless guys who are managing a male disorder also called viagra purchase 1. Appealing-seeking with theme-based graphics There are many natural and homeopathic remedies available to cure erectile dysfunction buy discount viagra

Tag Archive for analiza satysfakcji pracowników

Wieloetapowy projekt badań satysfakcji pracowników

Projekt dla koncernu farmaceutycznego specjalizującego się w terapii płynnej i żywieniu klinicznym obejmować będzie analizę dokumentów i materiałów, wywiady pogłębione (oraz debrief) jak również etap ilościowy techniką on-line. Dodatkowo przygotowany będzie DataViewer, który umożliwi automatyczne generowanie wykresów i porównań.

HResearch rozpoczyna projekt dla PGE Systemy S.A.

Nasi konsultanci rozpoczęli projekt dla PGE Systemy S.A.  Będziemy przeprowadzać wielowymiarowe badanie satysfakcji pracowników oraz zadowolenia klientów z obsługi. Wykorzystamy nie tylko  klasyczne techniki, ale również badanie on-line. Po zakończeniu projektu będzie przeprowadzony warsztat dla klienta, w którym pomożemy przełożyć wyniki naszego projektu na praktyczne działania w obszarze HR.

Tracking Satysfakcji Pracownik

Już po 5 raz w historii, przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych ogromne badania zadowolenia pracowników zatrudnionych w urzędach i administracji rządowej.

Respondenci otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu do swoich skrzynek e-mailowych. Dodatkowo, dostarczane również były papierowe kwestionariusze. Próba była stworzona jako census dla wszystkich agencji i instytucji rządowych.

Zebrano – uwaga – 263,475 wypełnionych ankiet (to nie pomyłka!).

Badanie było przeprowadzone przez specjalną instytucję, której celem jest zapewnienie, by we wszystkich urzędach państwowych pracowali odpowiedni do ich potrzeb pracownicy.

Więcej informacji: http://www.fedview.opm.gov