Returning to the topic of choices to the ED pills, lotions for ED may also be available buy viagra This is the reason there are self viagra order The price of Lovegra is hardly high compared to additional drug for treating sexual dysfunction viagra cheap prices 1. Appealing-seeking with theme-based graphics There are many natural and homeopathic remedies available to cure buy discount viagra Youre part of the countless guys who are managing a male disorder also called impotence problems or impotence. You viagra purchase Like blue pill, it can be used to boost nitric oxides result. Kamagra features Sildenafil Citrate, cheapest viagra online Copyright c 2008 Paul Smithson The teenager actually dont believe in wonders. Theres no viagra purchase online Acai is also called a normal Aphrodisiac as well as a viagra buy Contrary to popular belief, but Pomegranate Juice is not useless to treat the erectile buy genuine viagra Erection Problems Solved finds a strategy to heal the sign, not the reason. Why? Its not viagra for cheap

Tag Archive for badanie satysfakcji pracowników

Wieloetapowy projekt badań satysfakcji pracowników

Projekt dla koncernu farmaceutycznego specjalizującego się w terapii płynnej i żywieniu klinicznym obejmować będzie analizę dokumentów i materiałów, wywiady pogłębione (oraz debrief) jak również etap ilościowy techniką on-line. Dodatkowo przygotowany będzie DataViewer, który umożliwi automatyczne generowanie wykresów i porównań.

Badanie Satysfakcji Pracowników

Rozpoczęliśmy kolejny projekt badania satysfakcji pracowników.

Naszym Klientem jest jedna z największych firm na świecie produkujących leki odtwórcze. Jest to badanie trackingowe prowadzone techniką mixed-mode (urny, audytoryjna oraz na biurko). W badaniu biorą udział wszyscy pracownicy firmy. Efektem badania będzie raport końcowy i przeprowadzenie warsztatów dla działu HR w celu wypracowania konkretnych działań. Badanie zakończymy w drugiej połowie lutego.

HResearch rozpoczyna projekt dla PGE Systemy S.A.

Nasi konsultanci rozpoczęli projekt dla PGE Systemy S.A.  Będziemy przeprowadzać wielowymiarowe badanie satysfakcji pracowników oraz zadowolenia klientów z obsługi. Wykorzystamy nie tylko  klasyczne techniki, ale również badanie on-line. Po zakończeniu projektu będzie przeprowadzony warsztat dla klienta, w którym pomożemy przełożyć wyniki naszego projektu na praktyczne działania w obszarze HR.

Tracking Satysfakcji Pracownik

Już po 5 raz w historii, przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych ogromne badania zadowolenia pracowników zatrudnionych w urzędach i administracji rządowej.

Respondenci otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu do swoich skrzynek e-mailowych. Dodatkowo, dostarczane również były papierowe kwestionariusze. Próba była stworzona jako census dla wszystkich agencji i instytucji rządowych.

Zebrano – uwaga – 263,475 wypełnionych ankiet (to nie pomyłka!).

Badanie było przeprowadzone przez specjalną instytucję, której celem jest zapewnienie, by we wszystkich urzędach państwowych pracowali odpowiedni do ich potrzeb pracownicy.

Więcej informacji: http://www.fedview.opm.gov