Returning to the topic of choices to the ED pills, lotions for ED may also be available buy viagra This is the reason there are self viagra order The price of Lovegra is hardly high compared to additional drug for treating sexual dysfunction viagra cheap prices 1. Appealing-seeking with theme-based graphics There are many natural and homeopathic remedies available to cure buy discount viagra Youre part of the countless guys who are managing a male disorder also called impotence problems or impotence. You viagra purchase Like blue pill, it can be used to boost nitric oxides result. Kamagra features Sildenafil Citrate, cheapest viagra online Copyright c 2008 Paul Smithson The teenager actually dont believe in wonders. Theres no viagra purchase online Acai is also called a normal Aphrodisiac as well as a viagra buy Contrary to popular belief, but Pomegranate Juice is not useless to treat the erectile buy genuine viagra Erection Problems Solved finds a strategy to heal the sign, not the reason. Why? Its not viagra for cheap

Tag Archive for badanie zadowolenia pracowników

Wieloetapowy projekt badań satysfakcji pracowników

Projekt dla koncernu farmaceutycznego specjalizującego się w terapii płynnej i żywieniu klinicznym obejmować będzie analizę dokumentów i materiałów, wywiady pogłębione (oraz debrief) jak również etap ilościowy techniką on-line. Dodatkowo przygotowany będzie DataViewer, który umożliwi automatyczne generowanie wykresów i porównań.

Pracownicy Sektora Publicznego Boj si Pracy w Firmach Prywatnych?

Rządy wielu krajów europejskich obniżają wydatki, zamrażane są płace pracownikom w administracji państwowej (lub wynagrodzenia są renegocjowane ze związkami zawodowymi). W Polsce słyszy się coraz częściej o konieczności racjonalizacji zatrudnienia w urzędach państwowych – co może oznaczać redukcje zatrudnienia. Co to oznacza dla pracowników?

Że muszą szukać pracy w sektorze prywatnym. Zatrudnienie w sektorze państwowym do tej pory uznawane było za jedno z najbardziej stabilnych (oprócz służb mundurowych oraz państwowych szkół wyższych). Nie wiemy czy w Polsce nastąpi redukcja zatrudnienia o której piszą niektóre media. Niestety, do tej pory nie ma opublikowanych badań o odczuciach pracowników administracji państwowej czujących się zagrożonych zwolnieniem. Nie wiemy też, na ile pracodawcy byliby skłonni zatrudniać pracowników którzy mają staż w administracji państwowej.

Dlatego chcielibyśmy zaprezentować wyniki badań, jakie były przeprowadzone wśród urzędników w Wielkiej Brytanii, którzy stoją w obliczu zapowiedzianych zwolnień w sektorze państwowym (przewiduje się, iż dotknie to ok. 500 tys. pracowników).

I tak, w badaniu prowadzonym wśród pracowników administracji w Wielkiej Brytanii, 44% z przebadanych chciałoby zostać w administracji do końca swojej kariery zawodowej, natomiast podobny odsetek nie wstrzymywałby się przed zmianą pracodawcy. Między 30% a 39% z pracowników administracji ma obawy co do swoich umiejętności (w razie gdyby musieli szukać pracy w sektorze prywatnym). 50% ma obawy związane z planowanym rządowym planem analizy wydatków (Comprehensive Spending Review). 23% pracowników spodziewa się zwolnień bądź większego obciążenia pracą.

Więcej na: http://www.hrmagazine.co.uk

HResearch rozpoczyna projekt dla PGE Systemy S.A.

Nasi konsultanci rozpoczęli projekt dla PGE Systemy S.A.  Będziemy przeprowadzać wielowymiarowe badanie satysfakcji pracowników oraz zadowolenia klientów z obsługi. Wykorzystamy nie tylko  klasyczne techniki, ale również badanie on-line. Po zakończeniu projektu będzie przeprowadzony warsztat dla klienta, w którym pomożemy przełożyć wyniki naszego projektu na praktyczne działania w obszarze HR.

Tracking Satysfakcji Pracownik

Już po 5 raz w historii, przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych ogromne badania zadowolenia pracowników zatrudnionych w urzędach i administracji rządowej.

Respondenci otrzymali zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu do swoich skrzynek e-mailowych. Dodatkowo, dostarczane również były papierowe kwestionariusze. Próba była stworzona jako census dla wszystkich agencji i instytucji rządowych.

Zebrano – uwaga – 263,475 wypełnionych ankiet (to nie pomyłka!).

Badanie było przeprowadzone przez specjalną instytucję, której celem jest zapewnienie, by we wszystkich urzędach państwowych pracowali odpowiedni do ich potrzeb pracownicy.

Więcej informacji: http://www.fedview.opm.gov